Exempel

Exempel på industri

En industri har tre st silos stående utanför fabriken, kontoret ligger 100 m bort, samt att de har ytterligare en fabrik i ett grannland 500 mil därifrån med en silo.

Beställaren på respektive fabrik kan enkelt se sina tankar, ansvarig på kontoret kan enkelt kolla lagersaldo samt se förbrukning över tid.

Leverantören av plastgranulatet kan även han gå in och se förbrukning och kunna planera efter detta. Vid eventuellt problem kan Afriso vara behjälplig och gå in och se hur det ser ut, samt göra vissa omkalibreringar över nätet, (så länge det inte är givarfel).

Jag vill veta mer!

Nivå - håll koll på nivån i t.ex. silos, cisterner eller andra tankar med hjälp av olika mättekniker som linradar, ultraljud eller med tryckgivare.

Gas - i utrymme där det finns risk för farliga gaser att spridas kan gasvarnare kopplas via molnet som automatiskt skickar ut varning vid förutbestämda nivåer.

Tryck - håll koll på ditt tryck oavsett var du befinner dig. Realtid eller historik med hjälp av trendgrafer. Ställ in larm vid vikande eller för högt tryck.

Temperatur - i lokaler där rätt temperatur är viktigt kan temperaturgivare kopplas via molnet som automatiskt skickar ut varning vid förutbestämda nivåer, samt håller koll på förändringar.

Exempel på produkter

Ultraljudsmätare för vätskor

EchoTrek är en ultraljudsgivare som kan användas för att mäta innehåll i tankar och silos etc. Enheten fungerar för nivåmätning av såväl vätskor som fasta material. Enheten finns i både 2-trådsutförade (typ SE & SG) och 4-trådsutförande (typ ST & SB).

Tryckgivare

Elektroniska tryckgivare känner av förändringar i tryck och förmedlar detta genom elektriska signaler som är proportionerliga med det fysiska trycket i behållaren. Därefter anpassas trycket automatiskt till en önskad nivå. Hos Afriso hittar du elektroniska tryckgivare för flera tryck- och temperaturområden.

Gasvarnare Sensepoint XCD

Robust givare för anslutning direkt till styrsystem eller till Touchpoint Pro.

Nivåmätning för de flesta medier

Nivåmätning med radar och mikropuls. Flexibel mätwire. Hög noggranhet. För nivå eller skiktmätning, ersätter nivåflottörer, nivåvakter och andra nivåövervakare. ATEX-klassad.

OSA 3 med skikt, dämning och slamgivare

Avskiljare för olja, bensin och fett måste tömmas i rätt tid. Det är ett krav från myndigheterna. Oljevarnaren OSA 3 ger signal så att tömning kan ske innan miljöfarlig vätska rinner ut tex i det kommunala avloppet.

Larm baserat på kapacitiv- och termistorteknik för användning i olje-, bensin- och fettavskiljare.