Afriso Cloud

Anslut & hämta

Afriso Cloud Connect är en liten box där 1-4 givare/varnare/vakter eller liknande kan anslutas (oavsett fabrikat) så länge den kommunicerar via
4-20 mA, 0-10V eller slutande kontakt.
Boxen ansluts till 24V och kommunicerar sedan via mobilnätet all givaredata vidare till vårt Afrisomoln.

Lagra & behandla

All data som skickats vidare från Afriso Cloud Connect lagras och behandlas i vår molntjänst Afriso Cloud.

Presentera & hantera

Via internetansluten enhet t.ex. dator, surfplatta eller telefon kan all data nu kommas åt via vårt användargränssnitt och presenteras i form av råvärde, grafer och trender.
Här kan man också ställa in olika typer av larm som kan skickas ut via sms eller e-mail när förutbestämda nivåer uppnås.
Befogenheter styrs via mjukvaran så att person X bara kan se sin tank, medan person Y kan se alla och så vidare.